Condicions d’ús del lloc web de Ryanair

1. General. El titular d’aquest lloc web és Ryanair Limited, una societat irlandesa amb número d’identificació 104547 i amb seu a l’Oficina de Dublín de Ryanair, Airside Business Park, Swords, Co. Dublín, Irlanda (en endavant, “Ryanair”). L’ús d’aquest lloc web implica que accepteu les obligacions legals que es descriuen en aquestes Condicions d’Ús. En particular, accepteu de no fer cap de les accions descrites en els paràgrafs 3 a 5 següents. Si no esteu d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, no esteu autoritzat per utilitzar aquest lloc web i us comprometeu a no fer-ho.

2. Canal de distribució exclusiu. Aquest lloc web és l’únic lloc web autoritzat per vendre els vols de Ryanair, ja siguin individuals o com a part d’un paquet. Els llocs web de comparació de preus poden sol·licitar la subscripció d’un Acord de Llicència escrit amb Ryanair, el qual permeti aquests llocs web accedir a la informació de Ryanair sobre preus, vols i horaris, amb l’única finalitat de comparar-ne els preus.

3. Ús autoritzat. No esteu autoritzat per a fer servir aquest lloc web per a finalitats diferents de les privades i no comercials. Està prohibit l’ús de qualsevol tipus de sistema automatitzat o de programari per extreure dades del lloc web per a finalitats comercials (“screen scraping”). Ryanair es reserva el dret de prendre les accions pertinents quan ho consideri necessari, sense avís previ, en relació amb qualsevol ús no autoritzat d’aquest lloc web.

4. Propietat intel·lectual. Tota la informació, dades i materials que s’exposen en aquest lloc web, inclosos els noms, logotips, programació de vols, preus, etcètera, així com la combinació de colors i el disseny del lloc web, estan subjectes a drets d’autor, a drets de marca, a drets de bases de dades i a d’altres drets de propietat intel·lectual i/o industrial. Podeu fer servir aquests continguts només en la mesura que sigui estrictament necessària per a les vostres finalitats personals i no comercials. Qualsevol altre ús i/o reproducció d’aquests continguts, sense el previ consentiment escrit de Ryanair, resta prohibit, i es considerarà un incompliment d’aquestes Condicions d’Ús i podrà comportar infringir també els drets de propietat Intel·lectual i/o industrial de Ryanair.

5. Enllaços amb aquest lloc web. No es permet crear ni utilitzar enllaços a aquest lloc web sense el previ consentiment escrit de Ryanair.

6. Responsabilitat limitada. Ryanair no es fa responsable de cap pèrdua o dany que sigui conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de qualsevol altre lloc web al qual s’hi hagi accedit per mitjà d’un enllaç proporcionat des d’aquest lloc web, ni per cap ús de la informació que s’exposa en aquest o qualsevol altre lloc web.

7. Legislació aplicable i jurisdicció. És una condició prèvia a l’ús del lloc web de Ryanair, inclòs l’accés a la informació relativa a les dades dels vols, despeses, etc., que totes les parts es sotmetin a la jurisdicció única i exclusiva dels tribunals de la República d’Irlanda, i a l’aplicació de la llei en aquesta jurisdicció, inclòs qualsevol part que accedeixi a l’esmentada informació o instal·lacions en nom propi seu o de tercers. A la seva discreció total i absoluta, Ryanair pot emprendre una acció legal contra qualsevol part que infringeixi aquests termes i condicions, a elecció seva, tant a Irlanda com al lloc on s’hagi produït la infracció, o al domicili de l’altra part i, en cas d’existir diverses parts, en el domicili de qualsevol d’elles, i totes les altres parts es sotmetran a aquesta jurisdicció. Per a una major claredat, si un passatger o persona transportada o que hagi de ser transportada d’acord amb un contracte de transport amb Ryanair desitja iniciar procediments contra Ryanair en virtut d’aquest contracte de transport, llavors el passatger haurà d’emprendre aquests procediments només d’acord amb allò que disposa la Convenció de Montreal de 1999 i el Reglament de la UE Núm. 2027/1997 (esmenat pel Reglament UE Núm. 889/2002) o d’acord amb qualssevol esmenes addicionals a la Convenció de Montreal o al Reglament, que hi puguin sorgir en el futur.

En fer ús de la nostra pàgina web, accepteu que Ryanair utilitzi les galetes segons s'estipula a la nostra Política de galetes
S'ha produït algun error
Actualitzeu la pàgina i torneu a provar-ho