Brugervilkår for Ryanair-webstedet

Brugervilkår for Ryanair-webstedet

1. Generelt. Ejeren af dette websted er Ryanair Limited, en irsk virksomhed, nr. 104547, med virksomhedsadresse på Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Irland ("Ryanair"). Ved at bruge dette websted, accepterer du at være juridisk bundet af og agere i overensstemmelse med disse brugervilkår. Især accepterer du, ikke at foretage de handlinger, der er forbudt i henhold til punkt 3 til 5 nedenfor. Hvis du er uenig med disse brugervilkår, er det ikke tilladt for dig, og du accepterer, ikke at bruge dette websted.

2. Eksklusiv online-distributionskanal. Dette websted er det eneste websted, der er autoriseret til at sælge Ryanair-flyvninger, hvad enten for sig selv eller som del af en pakke. Prissammenligningswebsteder kan ansøge om at indgå en skriftlig licensaftale med Ryanair, der giver disse websteder tilladelse til at få adgang til oplysninger om Ryanairs pris, fly og tidsplan alene med henblik på prissammenligning.

3. Tilladt brug. Du har ikke tilladelse til at bruge dette websted til andet end private, ikke-kommercielle formål. Brug af ethvert automatiseret system eller software til at udtrække data fra dette websted til kommercielle formål ("screen scraping"), er forbudt. Ryanair forbeholder sig ret til at træffe sådanne foranstaltninger, som det anser for nødvendige, herunder anlæggelse af retssager uden yderligere varsel, i relation til enhver uautoriseret brug af dette websted.

4. Intellektuel ejendomsret. Alle oplysninger, data og materialer, der præsenteres på dette websted, herunder navne, logoer, fartplaner, priser osv., samt webstedets farver og layout, er underlagt ophavsret, varemærkerettigheder, databaserettigheder og/eller andre immaterielle rettigheder. Du kan kun bruge et sådant indhold, hvor strengt nødvendigt til tilladte personlige, ikke-kommercielle formål. Enhver anden anvendelse og/eller gengivelse af et sådant indhold, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ryanair, er forbudt og vil udgøre en overtrædelse af disse brugervilkår, og kan krænke Ryanairs intellektuelle ejendomsrettigheder.

5. Links til dette websted. Du må ikke etablere og/eller drive links til dette websted uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ryanair.

6. Begrænset erstatningsansvar. Ryanair vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle tab og/eller skader som følge af brugen af ​​dette websted eller ethvert andet websted, hvortil dette websted linker, og/eller som følge af brugen af oplysninger, der præsenteres på dette eller ethvert andet sådant websted.

7. Lovvalg og jurisdiktion. Det er en betingelse for brug af Ryanairs websted, herunder adgang til oplysninger om flyrejse, omkostninger osv., at enhver sådan part underkaster sig den eneste og eksklusive jurisdiktion af domstolene i Irland og anvendelsen af loven i den pågældende jurisdiktion, herunder enhver part, der får adgang til oplysninger eller faciliteter på egne vegne eller på vegne af andre. Efter Ryanairs absolutte og eget skøn, kan en retssag anlægges af Ryanair mod enhver part, der overtræder disse vilkår og betingelser, efter eget valg, i Irland eller stedet for overtrædelsen eller den pågældende parts bopæl, og, hvis der er mere end én part, stedet for enhver af de pågældende parters bopæl, ​​og alle andre parter underkaster sig denne jurisdiktion. For overskuelighedens skyld, hvor en passager eller en person, der transporteres eller skal transporteres i henhold til en transportkontrakt med Ryanair, ønsker at anlægge sag mod Ryanair i henhold til ​​denne transportkontrakt, da skal denne sag anlægges af passageren udelukkende i overensstemmelse med bestemmelserne i Montreal-konventionen af ​​1999 og EU-forordning nr. 2027/1997 (som ændret ved forordning nr. 889/2002) eller sådan yderligere ændring til Montreal-konventionen eller yderligere ændring af forordningen som kan opstå fra tid til anden.


Når du benytter dette websted, indvilger du i vores brug af cookier i overensstemmelse med vores Politik om cookier
Der gik noget galt
Opdater siden, eller forsøg igen senere