„Ryanair“ interneto svetainės naudojimo taisyklės

1. Bendrosios. Ši svetainė priklauso Airijos bendrovei „Ryanair Limited“, registracijos Nr. 104547, įsikūrusiai adresu Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublinas, Airija (toliau – „Ryanair“). Naudodamiesi šia svetaine jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šių naudojimo taisyklių bei vadovautis jomis, o ypač neatlikti veiksmų, kurie draudžiami pagal toliau išdėstytus punktus (3–5). Jeigu nepritariate šiomis naudojimo taisyklėms, jūs negalite naudotis šia interneto svetaine ir su tuo sutinkate.

2. Vienintelis platinimo internetu kanalas. Ši interneto svetainė yra vienintelė svetainė, turinti teisę parduoti „Ryanair“ skrydžius tiek atskirai, tiek kaip vieną iš paketo dalių. Kainų lyginimo svetainės gali kreiptis į „Ryanair“ norėdamos sudaryti rašytines licencijos sutartis, pagal kurias šios svetainės gali naudoti „Ryanair“ kainų, skrydžių ir tvarkaraščių duomenis išskirtinai kainų palyginimo tikslais.

3. Galimas naudojimas. Šią svetainę leidžiama naudoti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Draudžiama naudoti bet kokią automatinę sistemą arba programinę įrangą šios interneto svetainės duomenims išgauti (pavyzdžiui, „ekrano iškirpimo“ būdu) komerciniais tikslais. „Ryanair“ turi teisę imtis veiksmų, kuriuos laiko būtinais, taip pat be išankstinio įspėjimo pradėti teismo procesą dėl bet kokio draudžiamo šios interneto svetainės naudojimo.

4. Intelektinės nuosavybės teisės. Visa šioje interneto svetainėje pateikta informacija, duomenys ir medžiaga, taip pat vardai, logotipai, skrydžių tvarkaraščiai, kainos ir pan. bei svetainės spalvų gama ir išdėstymas yra saugomi autorių, prekių ženklų, duomenų bazių teises ir (arba) kitas intelektinės nuosavybės teises ginančių įstatymų. Šį turinį galite naudoti išimtinai tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Turinio panaudojimas ir (arba) atkūrimas bet kokiais kitais tikslais be išankstinio raštiško „Ryanair“ sutikimo yra draudžiamas ir bus laikomas šių naudojimo taisyklių nesilaikymu bei gali pažeisti „Ryanair“ intelektinės nuosavybės teises.

5. Nuorodos į šią svetainę. Draudžiama pateikti ir (arba) naudoti nuorodas į šią interneto svetainę be išankstinio raštiško „Ryanair“ sutikimo.

6. Ribota atsakomybė. „Ryanair“ nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius ir (arba) žalą, patirtą dėl šios interneto svetainės arba bet kokios kitos svetainės, į kurią šioje svetainėje pateikta nuoroda, naudojimo ir (arba) dėl informacijos, pateiktos šioje arba bet kokioje susijusioje interneto svetainėje, naudojimo.

7. Taikomi įstatymai ir jurisdikcija. „Ryanair“ interneto svetainės bei informacijos apie skrydžius, kainas ir kt. naudojimui taikoma išankstinė sąlyga, kad visos šalys paklus išimtinai tik Airijos Respublikos teismų jurisdikcijai ir bus taikomi šios jurisdikcijos teisės aktai. Ši nuostata taikoma visoms šalims, kurios minėta informacija arba įranga naudojasi savo arba kitų vardu. Visiška ir išskirtine „Ryanair“ nuožiūra, bendrovė gali imtis teisinių veiksmų prieš šalį, pažeidusią šias nuostatas ir sąlygas pasirinktinai Airijoje, pažeidimo įvykdymo vietoje arba tos šalies registracijos valstybėje. Tuo atveju, jeigu pažeidimą įvykdė daugiau nei viena šalis, teisinių veiksmų galima imtis vienos iš jų registracijos vietoje, o visos kitos šalys privalės paklusti jos jurisdikcijai. Aiškumo dėlei, jei pagal „Ryanair“ vežimo paslaugų sutartį vežamas keleivis arba vežtinas asmuo nori pateikti ieškinį „Ryanair“ remdamasis vežimo paslaugų sutartimi, ieškinys gali būti pateiktas tik vadovaujantis 1999 m. Monrealio konvencijos ir ES reglamento Nr. 2027/1997 (papildyto reglamentu Nr. 889/2002) arba ateityje būsimų Monrealio konvencijos ir reglamento papildymų nuostatomis.


 

Naudodami mūsų žiniatinklio svetainę Jūs sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų Slapukų naudojimo strategija
Kažkas įvyko ne taip
Atnaujinkite puslapį arba vėliau bandykite dar kartą