Integritetspolicy för Ryanairs webbplats

Ryanair fäster stor vikt vid att skydda din integritet, och denna integritetspolicy för webbplatsen anger vilken information vi inhämtar, hur vi inhämtar den, vad vi gör med den och hur vi skyddar denna information.


Personliga uppgifter


För att kunna behandla din bokning måste vi inhämta vissa personliga uppgifter från dig. Dessa uppgifter kan omfatta (om tillämpligt) passagerares namn, adresser, pass- eller inom EU myndighetsutfärdade id-kortnummer, telefonnummer och e-postadresser/IP, kredit-/betalkorts- eller andra betalningsuppgifter. I vissa fall kan vi också inhämta information om sjukdomstillstånd (endast om passagerare som har speciella medicinska behov) som kan påverka de valda flygarrangemangen.

Uppgifterna om dig kan komma att användas för följande ändamål: Kontakta dig i händelse av ändringar eller inställningar av flygtider, verifiering/kontroll av kredit-eller andra betalkort, immigrations-/tullkontroll, säkerhet, hälsa, administrativa, brottsförebyggande/-upptäckande, juridiska ändamål, statistisk och marknadsundersökningsanalys, systemtestning, kundenkäter och kundrelationskommunikation.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om dig till kontrakterade företag som agerar som “databehandlare” för vår räkning, eller med ditt godkännande till leverantörer av tilläggstjänster som hotell, biluthyrning och kreditkortsföretag.

Vi följer strikta säkerhetsprocesser vid lagring och utlämning av uppgifter om passagerare. Enligt våra säkerhetsprocesser måste vi begära bevis på identitet innan vi kan lämna ut känsliga uppgifter om din flygbokning.


Direkt marknadsföringsmaterial


Vi kan vid olika tillfällen komma att kontakta dig med information om flygerbjudanden och tilläggstjänster via e-post. Du har dock möjlighet att välja att inte få sådan information genom att ange detta vid bokningstillfället. Du ges också möjlighet i alla e-postmeddelanden vi skickar till dig att ange att du inte längre vill ha vårat direktmarknadsföringsmaterial.


Platsspårning


Vi använder spårningsprogramvara för att övervaka kundtrafikmönster och platsanvändning för att hjälpa oss att utveckla webbplatsdesign och -utformning. Denna programvara ger oss inte möjlighet att inhämta personlig information om passagerare.

 

Cookies


Den här webbplatsen använder cookies för att ge oss möjlighet att förbättra vår tjänst till dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan ha nytta av. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare och som gör det möjligt för oss att känna igen din läsare och hjälpa oss att följa besökare på vår webbplats så att vi får en bättre uppfattning om vilka produkter och tjänster som passar dig bäst. En cookie innehåller dina kontaktuppgifter och information som ger oss möjlighet att identifiera din dator när du rör dig på vår webbplats. Detta för att kunna hjälpa dig att slutföra din reservation. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men om du så önskar kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Under "Hjälp"-menyn i verktygsfältet för de flesta webbläsare hittar du information om hur du ställer in din webbläsare så att den inte accepterar nya cookies, hur du gör för att webbläsaren ska meddela dig när du får en ny cookie och hur du förhindrar cookies helt. De cookies vi använder läser inte av någon information som är lagrad på dina datorer.

Mer information om cookies och hur du förhindrar att de installeras finns på: http://www.allaboutcookies.org


Länkar till webbplatser som tillhör tredje part


Denna integritetspolicy omfattar endast webbplatser som vi äger och kontrollerar. Den omfattar inte länkar till andra webbplatser och därmed inte eventuell information som inhämtas av de som äger och kontrollerar dessa webbplatser eller hur de använder cookies. Observera att enskilda organisationer har egna policies beträffande användning och försäljning av personliga uppgifter och användning av cookies. Om du är orolig för hur dina personliga uppgifter kan komma att användas på andra webbplatser, bör du läsa den tillämpliga integritetspolicyn eller om sådan saknas kontakta företaget ifråga. Eventuella uppgifter som lagras av webbplatser tillhörande tredje part, lagras helt separat av tredje parten.


Säkerhet


Vi fäster stor vikt vid att se till att den här webbplatsen är säker. De data du tillhandahåller oss skyddas av SSL (Secure Socket Layer)-teknik. SSL är branschens standardmetod för kryptering av personliga uppgifter och kreditkortsuppgifter så att de kan överföras säkert via Internet.

 

Dina rättigheter


Du har rätt att skriftligen begära en kopia av de uppgifter vi har om dig (för vilket vi kan komma att ta ut en avgift på högst €6,35) samt att rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna om dig.

Vår registrerade adress är:

Customer Services
Ryanair Head Office
Dublin Airport
Co Dublin
Irland

 

Ändringar i vår integritetspolicy


Vår integritetspolicy kan komma att ändras vid olika tillfällen och eventuella ändringar kommer att anslås på den här sidan.