Przejdź do treści głównej
Pomoc

Warunki współpracy z partnerskimi internetowymi biurami podróży Ryanair

1.  Konto myRyanair

Aby zarządzać rezerwacją Ryanair (w tym odprawą przez Internet), muszę zalogować się na swoje konto myRyanair. Adres e-mail („adres e-mail rezerwacji”) podany partnerskiemu internetowemu biuru podróży („partnerskie internetowe biuro podróży”), w którym dokonuję rezerwacji, zostanie udostępniony Ryanair w następujących celach:

a.  jako kontaktowy adres e-mail powiązany z moją rezerwacją lotu i używany przez Ryanair do komunikacji ze mną; 

b.  w celu ustalenia, czy mam konto myRyanair powiązane z tym adresem e-mail rezerwacji;  

Jeśli mam już konto, Ryanair wyśle wiadomość na mój adres e-mail rezerwacji z linkiem do logowania na to konto i powiązania rezerwacji lotu z moim kontem

Jeśli nie mam konta myRyanair powiązanego z moim adresem e-mail rezerwacji, muszę je utworzyć. Aby utworzyć konto myRyanair, Ryanair wyśle wiadomość na mój adres e-mail rezerwacji, aby pomóc mi w skonfigurowaniu konta. W ramach konfiguracji nowego konta może być konieczne przejście procesu weryfikacji pasażera na stronie internetowej Ryanair.

 

2.  Informacje o płatności

Informacje o płatności przekazane partnerskiemu internetowemu biuru podróży będą przetwarzane wyłącznie przez to biuro. Ryanair nie otrzyma ani nie będzie przetwarzać moich szczegółów płatności w innych celach niż potwierdzenie otrzymania przeze mnie zwrotu kosztów od tego internetowego biura podróży, gdy jest on mi należny. W takim przypadku Ryanair może otrzymać od internetowego biura podróży cztery ostatnie cyfry mojej karty płatniczej

Ryanair otrzyma moje szczegóły płatności tylko wtedy, gdy przekażę je bezpośrednio Ryanair celem zakupu dodatkowych produktów na stronie internetowej Ryanair. W takim przypadku zwrotów kosztów należnych w związku z dodatkowymi produktami Ryanair dokona z powrotem na konto metody płatności użytej przeze mnie na stronie internetowej Ryanair

 

3.  Korespondencja z partnerskim internetowym biurem podróży

Ryanair uwzględni partnerskie internetowe biuro podróży jako adresata we wszelkiej otrzymywanej przeze mnie korespondencji związanej z usługami lotów Ryanair świadczonymi w ramach niniejszej umowy z partnerskim internetowym biurem podróży. 

 

4.   Zasady dotyczące zwrotu kosztów

Wszelkie zwroty kosztów związane z usługami lotów Ryanair świadczonymi w ramach niniejszej umowy z partnerskim internetowym biurem podróży będą przetwarzane i wypłacane przez partnerskie internetowe biuro podróży bezpośrednio na moją rzecz.  

 

5.  Polityki Ryanair

Znam i akceptuję regulamin Ryanair, w tym Ogólne warunki przewozu Ryanair, Politykę prywatności i Politykę dotyczącą plików cookie. Rozumiem jednak, że zastosowanie mają powyższe warunki dotyczące szczegółów płatności i zwrotu kosztów